Beoordeling van de jaarrekening

Wij gaan graag met je in gesprek om onze dienstverlening zo goed mogelijk op jouw wensen aan te laten sluiten.

Over beoordeling van de jaarrekening

Wij gaan graag met je in gesprek om onze dienstverlening zo goed mogelijk op jouw wensen aan te laten sluiten.

Zekerheid zonder een uitgebreide controle.
Een beoordelingsopdracht valt net als de controle onder de ‘assurance opdrachten’. Het verschil is dat een controleopdracht een ‘redelijke mate van zekerheid’ verstrekt en een beoordelingsopdracht ‘een beperkte mate van zekerheid’. Met een beoordelingsopdracht kan er beperkte mate van zekerheid worden verstrekt bij de jaarrekening als er geen behoefde of noodzaak is tot het uitvoeren van een controle. Het uitvoeren van een beoordelingsopdracht bestaat voor een belangrijk deel uit het inwinnen van informatie, onder andere met betrekking tot het tot stand komen van de cijfers, ter onderbouwing van het oordeel.
Met het inwinnen en analyseren van deze informatie samen met u worden tevens waardevolle inzichten in uw organisatie verworven.

Wij informeren u graag wat de mogelijkheden zijn voor het uitvoeren van een beoordelingsopdracht voor uw organisatie.

Stuur ons een bericht!

Wij gaan graag met je in gesprek om onze dienstverlening zo goed mogelijk op jouw wensen aan te laten sluiten.

Niet zeker welke dienst van toepassing is?

Neem contact met ons op en we adviseren je graag