Vrijwillige controle van de jaarrekening

Wij gaan graag met je in gesprek om onze dienstverlening zo goed mogelijk op jouw wensen aan te laten sluiten.

Over vrijwillige controle van de jaarrekening

De aanpak van een vrijwillige jaarrekeningcontrole is volgens dezelfde standaarden als de wettelijke controle

Als een accountantscontrole wordt uitgevoerd die niet vanuit de wet verplicht is, spreken we over een vrijwillige controle.  Hiervoor kan bijvoorbeeld worden gekozen om extra zekerheid te verstrekken aan aandeelhouders of verstrekkers van financieringen. Tevens komt het voor dat er in de statuten van een organisatie is bepaald dat er een accountantscontrole moet worden uitgevoerd op de jaarrekening. Dit komt bijvoorbeeld geregeld voor bij stichtingen, verenigingen en coöperaties.

Ook tijdens de vrijwillige accountantscontrole doen wij onderzoek naar de betrouwbaarheid van de informatie in de jaarrekening en brengen wij een controle verklaring uit bij deze jaarrekening. Onze aanpak voor de vrijwillige controle is gelijk aan de aanpak voor de wettelijke controle van de jaarrekening.

Net zoals bij een wettelijke controle, staat in onze aanpak de onderneming,  haar doelstellingen en de interne organisatie centraal. Op die manier krijgt u naast de extra zekerheid over de cijfers ook hier meer inzicht in het functioneren van de onderneming. Tevens zullen wij eventuele voorstelen ter verbetering met u delen. Hiermee kan de vrijwillige controle ook een waardevol bijdrage leveren aan het verbeteren en optimaliseren van uw onderneming.

Met ons enthousiaste team en slimme toepassingen zijn wij u graag van dienst.

Stuur ons een bericht!

Wij gaan graag met je in gesprek om onze dienstverlening zo goed mogelijk op jouw wensen aan te laten sluiten.

Niet zeker welke dienst van toepassing is?

Neem contact met ons op en we adviseren je graag