Wettelijke Controle

Wij gaan graag met je in gesprek om onze dienstverlening zo goed mogelijk op jouw wensen aan te laten sluiten.

Over wettelijke controle van de jaarrekening

In onze aanpak staat de onderneming en haar doelstellingen centraal. Op die manier verschaffen we inzicht in het functioneren van de onderneming en maken we van de controle een waardevol instrument voor onze opdrachtgevers.

Diverse stakeholders gebruiken uw financiële verantwoording bij het nemen van beslissingen. Deze financiële informatie moet dus betrouwbaar zijn. Ter bescherming van uw stakeholders is voor sommige ondernemingen een wettelijke controle plicht.

Ondernemingen die onder deze verplichting vallen, moeten jaarlijks een accountantscontrole laten uitvoeren door een externe accountant. Of een onderneming onder de verplichting tot wettelijke controle valt, is onder andere afhankelijk van de omvang van het balans totaal, de omzet en het aantal medewerkers.

Wij starten onze controles altijd met een persoonlijke kennismaking. Om een goede en efficiënte controle uit te kunnen voeren is het belangrijk een onderneming te kennen. Om deze reden besteden wij in de voorbereiding van een controle veel tijd om inzicht te krijgen in de organisatie structuur, relevante wet- en regelgeving en het verdienmodel. Bovendien zullen wij de interne organisatie en processen in detail bekijken.
De gedachte hierbij is om vanuit efficiency zoveel mogelijk gebruik te maken van deze processen, maar ook op basis van de huidige processen gezamenlijk te kijken wat er eventueel verbeterd kan worden.

Een goed voorbeeld hiervan is de risico analyse. Vaak zijn de door een accountant relevante risico’s ook de risico’s die de onderneming bezig houdt.

Op basis van de uitkomst van bovenstaande werkzaamheden stellen wij een controleaanpak op. Voor het plannen van de uitvoering van de controle zorgen wij er voor dat het controle team over de jaren heen uit zoveel mogelijk dezelfde personen bestaat. Hiermee ontstaat er een goed ingewerkt team. Gezien het beperkte verloop van onze medewerkers de afgelopen jaren is dit ook iets dat wij echt waar kunnen maken.

Na afloop van de controle zullen wij onze bevindingen rapporteren waaronder de controleverklaring bij de jaarrekening.

Samengevat bestaat onze controle aanpak uit de volgende 5 fases:

  1. De planningsfase waarin kennis wordt vergaard over onze cliënten. Het gaat hierbij om zowel interne als externe kennis.
  2. Een risicoanalyse en controleaanpak: op basis van de opgedane kennis wordt ingeschat welke risico’s er zijn die een materiële fout in de jaarrekening kunnen veroorzaken. Op basis van deze risico’s wordt een controleaanpak bepaald.
  3. Interim controle, (bij voorkeur tijdens het auditjaar), het bestaan ​​en de werking van de interne processen en beheersingsmaatregelen vaststellen.
  4. Gegevensgerichte werkzaamheden (na jaareinde)
  5. Afronding en rapportage

Als u benieuwd bent naar onze persoonlijke aanpak naam dan contact met ons op. Wij bespreken graag onze visie en aanpak met u.

Stuur ons een bericht!

Wij gaan graag met je in gesprek om onze dienstverlening zo goed mogelijk op jouw wensen aan te laten sluiten.

Niet zeker welke dienst van toepassing is?

Neem contact met ons op en we adviseren je graag