Klachten

Wij vinden het erg belangrijk dat onze opdrachtgevers en/of andere betrokkenen die aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of onze dienstverlening dit kenbaar maken.
Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Tevens helpt dit ons om onze dienstverlening te verbeteren.

Wij hebben de volgende klachtenprocedure.

Indienen van een klacht

In overeenstemmen met artikel 1.5 van onze klachtenregeling moet een klacht schriftelijk worden ingediend en ondertekend en bevat tenminste:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een duidelijke omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.

Klachten die mondeling worden ingediend, worden door de partner of medewerker van onze accountantsorganisatie die de klager te woord staat op diens verzoek op schrift gesteld en, na ondertekening door de klager, doorgeleid naar het bestuur.

Onze klachtenservice is als volgt te bereiken: klachtenregeling@theauditcompany.nl