Subsidie en overige controles

Wij gaan graag met je in gesprek om onze dienstverlening zo goed mogelijk op jouw wensen aan te laten sluiten.

Over subsidie en overige controles

Liefst bespreken wij voorafgaand aan de subsidieaanvraag de voorwaarden, maar ook achteraf kunnen wij cliënten helpen met hun subsidieafrekening.

Zekerheid omtrent subsidies

Er zijn vele soorten subsidies en mogelijkheden voor het ontvangen van steun. Dit geldt zowel voor commerciële ondernemingen als voor stichtingen.

Vaak worden deze subsidies verstrekt onder diverse voorwaarden, waarbij regelmatig een controleverklaring of beoordelingsverklaring moet worden verstrekt bij de afrekening. De verstrekker van de subsidie krijgt zo meer zekerheid dat de verstrekte middelen goed zijn aangewend. Vaak is dus ook de rechtmatigheid van de uitgaven een belangrijk onderdeel van de voorwaarden.
Het uitvoeren van een controle- of beoordelingsopdracht bij een subsidieafrekening is écht en specialisatie. Binnen The Audit Company hebben wij vanaf het begin veel stichtingen als klant. Vanuit hier hebben wij een enorme ervaring kunnen opbouwen aan de meest uiteenlopende soorten van subsidieverklaringen. Dit is belangrijk aangezien de subsidievoorwaarden niet altijd vooraf even duidelijk zijn. Door een actieve rol te pakken en waar nodig in contact te treden met subsidieverstrekkers hebben wij in het verleden veel cliënten kunnen helpen. Dit hebben wij ook vaak achteraf gedaan, maar ons advies is om ons in een vroeg stadium bij een subsidieaanvraag te betrekken. Dit ter voorkoming dat er achteraf voorwaarden zijn waarvan wij de naleving achteraf niet meer kunnen vaststellen.

Wij helpen u ook graag als uw huidige accountant niet over de kennis of capaciteit beschikt voor een subsidieafrekening. Zo hebben wij afgelopen jaren veel ondernemingen op deze manier kunnen helpen met hun NOW afrekeningen.

Overige controle en beoordelingsverklaringen

Naast de controleverklaring of beoordelingsverklaring bij de jaarrekening of een subsidieafrekening zijn er diverse andere (financiële) overzichten waar behoefde is aan een bepaalde mate van zekerheid. Hierbij kan worden gedacht aan een controleverklaring betreffende de omzet van projecten, een opgave ziekteverzuim, samengevatte financiële informatie of een beoordelingsverklaring bij een opgave verzekerd belang of (geconsolideerde) tussentijdse cijfers.

Ook hier kunnen wij u mee helpen. Wij hebben onze focus op assurance opdrachten, maar binnen dit domein is onze dienstverlening zeer breed.

Stuur ons een bericht!

Wij gaan graag met je in gesprek om onze dienstverlening zo goed mogelijk op jouw wensen aan te laten sluiten.

Niet zeker welke dienst van toepassing is?

Neem contact met ons op en we adviseren je graag