Groepscontroles van de (geconsolideerde) jaarrekening

Wij gaan graag met je in gesprek om onze dienstverlening zo goed mogelijk op jouw wensen aan te laten sluiten.

Over groepscontroles van de (geconsolideerde) jaarrekening

Wij hebben ruime ervaring in zowel de rol als groepsaccountant als component accountant ter ondersteuning van een buitenlandse groepsaccountant.

Ondernemingen met activiteiten in het buitenland hebben te maken met het uitvoeren van accountantscontroles door lokale accountants. De groepsaccountant is uiteindelijk eindverantwoordelijk voor het aansturen van de controle op groepsniveau.

Optreden als groepsaccountant

Als groepsaccountant sturen wij voor uw organisatie de totale controle van de groep aan voor alle entiteiten van uw organisatie. Wij zorgen voor directe betrokkenheid vanaf de start van de controle met het management en geven de accountant van een groepsonderdeel directe instructies omtrent de uit te voeren controlewerkzaamheden. Dit doen wij op basis van de volgende werkwijze:

  • Directe heldere instructies met betrekking tot controlewerkzaamheden aan de accountant van het groepsonderdeel.
  • Evaluatie van de uitkomsten van de controlewerkzaamheden met de accountant van het groepsonderdeel.
    Hierbij behoort ook een dossier review, eventueel op locatie bij de lokale accountant.
  • Review van de consolidatie van de groep.
  • Evaluatie van de uitkomsten van het totaal van de controlewerkzaamheden met betrekking tot de groepsonderdelen en consolidatie.

Optreden als lokale accountant

Tevens kunnen wij fungeren als lokale accountant en werkzaamheden verrichten voor de groepsaccountant zoals opgenomen in de groepsinstructies van deze accountant.

Uiteraard sluit de aanpak van een groepscontrole aan op onze controleaanpak van wettelijke controles.

Stuur ons een bericht!

Wij gaan graag met je in gesprek om onze dienstverlening zo goed mogelijk op jouw wensen aan te laten sluiten.

Niet zeker welke dienst van toepassing is?

Neem contact met ons op en we adviseren je graag